GÜBRELEME ÖNERİLERİ

Toprak Tahlili , Gübre çeşidi,gübreleme metodu ve uygulama zamanının belirlenmesinde en önemli araçtır.
Sonuç itibari ile toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı ekimi veya dikimi yapılacak kültür bitkisinin çeşidini en az iklim ve coğrafik koşullar kadar etkiler.
Toprak tahlili sonucunda yapılacak olan gübreleme entansif tarımın temel taşıdır. Kullanılacak olan gübreden fayda elde etmenin en önemli aracıdır. En az gübreleme yapmak kadar önemlidir.
Tahlil için alınacak numune hedefe giden yolun ilk adımıdır.
Alım zamanı alım şekli alınan numunenin araziyi tamamen örneklemesi gerekmektedir.
Numune almadan önce amacın ne olduğu (yeni tesis yada sadece gübreleme),yetiştirilmek istenen tür ve çeşidinin belirlenmesi çok önemlidir.
Bu kriterler belirlendikten sonra amaca uygun derinliklerde araziyi örnekleyecek sayıda farklı yerlerden üst toprak sıyrılarak tercihen sonbahar bitiminde 1 er kilogramdan az olmamak kaydı ile 2 adet bir şahit bir de asıl numune olarak homojen şekilde karıştırılarak hava almayan bir ambalaja doldurulmalı. ( dolum yapılmadan önce gölge bir alanda hafif kurutulup öyle doldurulmalıdır.)
numunenin hayvansal ve bitkisel artıkların yoğun olarak biriktiği yerlerden alınmamasına dikkat edilmeli.
Temsili alım şekli grafik olara aşağıda gösterilmiştir.

DİĞER GÜBRELEME ÖNERİLERİ

ADI GRUBU ADI GRUBU