Protient B.O.Zn

ÜRÜN HAKKINDA
İçeriğinde bulunan Çinko, bitkilerde borun aşırı birikerek toksik etki oluşturmasını önlemektedir.
Bitkilerde çiçeklenme teşvikine, çiçek kalitesinin artmasına, çiçeğin meyveye dönüşmesine ve meyve tutumunun artmasına yardımcı olur.
Göz verimliliğini, meyve tutumunu ve dolayısıyla genel verimin artmasına yardımcı olur.
Doz aşımı yapılmamalı ve günün sıcak saatlerinde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
ÜRÜN İÇERİĞİ

Garanti Edilen İçerik : W/W

Toplam Organik Madde : %30

Toplam Azot (N) : %8

Organik Azot (N) : %0,5

Üre Azotu (NH2-N) : %7,5

Suda Çözünür Bor (B) : %1

Suda Çözünür Çinko(Zn) : %8,5

pH Aralığı : 4,5 - 6,5

KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ
DİĞER RESİMLER