CITOCELL

درباره محصول
معرفی:این محصول دارای اثرات زیر بر روی گیاه است.
ایجاد شاخه و برگهای فرعی
شکل گیری جوانه های جدید,تشکیل میوه, رشد میوه, افزایش وزن میوه, افزایش کیفیت میوه
افزایش سرعت در تشکیل تخمکهای جدید
مشکل ناباروری و افتادن میوه را از بین می برد و اندازه آنها را بزرگ می کند.
باعث افزایش کیفیت بذر می شود.
اثر بر روی سایر گیاهان:
· رز و ارکیده: شکل گیری شاخه های اصلی
· سیب, گلابی ,پرتقال: افزایش رشد میوه,تشکیل سلول های جدید,شکلگیری جوانه های جدید و افزایش سرعت در تشکیل تخمکهای جدید
· کاکتوس: گلدهی
· انگور, پرتقال, خربزه:افزایش دانه بندی و افزایش محصول
· پنبه: افزایش جوانه زنی و افزایش بهره وری و افزایش مقاومت در برابر تنش آبی
جزئیات محصول
چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر