CITOCELL

ÜRÜN HAKKINDA
Tomurcuk oluşumunu ve çiçek kalitesini arttırır, buna bağlı olarak meyve tutumunda artış sağlar.
Boyuna büyümeyi baskılayıp yan dal oluşumunu teşvik eder.
Bitkilerde vegetatif ve generatif aksamın gelişimini olumlu yönde etkiler.
Meyve tutumundan sonra, meyve büyümesini arttırır.
Bitkiler için kötü koşullardan oluşan streslere karşı mukavemet sağlar.
İçeriğinde bulunan mangan ve çinko sayesinde bu iz element eksikliklerinden doğabilecek koşulları ortadan kaldırır.
ÜRÜN İÇERİĞİ

Garanti Edilen İçerik : W/W

Suda Çözünür Mangan (Mn) : %1

Suda Çözünür Çinko (Zn) : %1

KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ
DİĞER RESİMLER