FITOFIX

ÜRÜN HAKKINDA
İyi bir meyve büyütücüdür. Meyvelerin zamanında olgunlaşmasına yardımcı olur. Uygun dozda kullanıldığında emsallerinde görülen olgunlaşmada geç kalma problemine rastlanmaz.
Meyvenin olgunlaşmasında ve gerçek rengini almasında etkili rol oynar.
Meyve kalitesini arttırarak, meyvenin raf ömrünü ve taşımaya karşı dayanımını arttırır.
Meyveleri büyütmenin yanı sıra, meyvelerin saplarından ayrılmasını zorlaştırarak daha sağlıklı meyve yetiştirilmesine olanak sağlar.
FİTOFİX Nedir ?
FİTOFİX, hücre bölünmesini teşvik ederek meyve büyüklüğünü ve kalitesini artıran bir üründür.
Üzüm ve kivi başta olmak üzere pek çok kültürde meyve büyüklüğü ve kalitesini arttırmak için sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriciliği yapılan ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Neden FİTOFİX Kullanılmalıdır?
Kivi, Trabzon hurması (Cennet elması) sofralık ve kurutmalık üzüm yetiştiriciliğinde fiyatı belirleyen kalite standartıdır. Üreticilerimiz bu standartı sağlayabilmek amacıyla yaygın olarak değişik amaçlarla gibberelik asit kullanmaktadır. Oysaki birçok bitki gelişim düzenleyicileri bitkide birtakım uyarıların sağlanmasında birlikte görev yapmakta yada birbirleri üzerine ve birbirleriyle karşılıklı ilişkilerle beklenen kaliteyi ve büyümeyi sağlamaktadır.İşte FİTOFİX Gibberelik asit ile birlikte kullanılan, hücre bölünmesini teşvik ederek ve hücre büyümesini her yönde sağlayarak, gibberelik asit hormonlarının uzunlamasına yaptığı büyüme sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları gidererek kalite standardını yükselten bir üründür.
FİTOFİX Nasıl Uygulanmalı?
Üzüm: FİTOFİX tek başına uygulanmaz. Gibberelik asit ile birlikte kullanılır. Ancak bu uygulama birlikte yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Her iki ürün arasında birbirinin etkisini artıran bir sinerji vardır. Gibberlik asit, hücreleri uzunlamasına büyütürken FİTOFİX hücre bölünmesini artırarak homojen büyümeye neden olur. FİTOFİX çiçek döneminde uygulandığında gibberelik asit uygulamalarının tam tersine silkmeyi değil meyve tutumunu artırır. Dane büyütmek amacıyla, çiçeklenme sonrası dane silkme tamamlandığı andan itibaren, daneler 4-8 mm boya ulaşıncaya kadar FİTOFİX uygulanabilir. FİTOFİX çekirdeksiz üzüm çeşitlerinde 5-10 ppm dozda uygulanır (100 İt suya 12.5-25 ml). Yeterince dane büyüklüğü sağladığı için salkımda iyi bir uzatmanın ve iyi bir silkmenin sağlanmış olması gerekir.
Kivi: Tam çiçeklenmeden 4-6 hafta sonra 25-50 ml/100 lt su dozlarında (dozlar gerekli koşullara göre 50-100 ml/100 lt su dozlarında ayarlanabilir) meyvelere spreyleme ile iyice kaplama yapılarak uygulanmalıdır. FİTOFİX su stresine girmemiş bağlarda ve kivilerde akşam saatlerinde ya da serin havada uygulanır. Uygulama esnasında danelerin iyice ıslatılmasına dikkat edilmeli ve ilaçlı mahlul direk olarak salkıma ve meyveye spreylenmelidir. FİTOFİX uygulamalarında ne PH düzenleyicilerine nede yayıcı yapıştırıcı kullanılmasına gerek yoktur. Ancak fitofix uygulamalarından sonra sulama yapılmalıdır.
ÜRÜN İÇERİĞİ

Garanti Edilen İçerik : W/W

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %15

KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ
DİĞER RESİMLER