PROCHEM

درباره محصول
معرفی:این محصول از مواد خاص نرم کننده و روغن گیاهی اصلاح شده
تشکیل شده است .
جهت درست کردن تیزاب برای کشمش مورد استفاده قرار می گیرد.
با این محصول کیفیت کشمش ها حداقل یک درجه ارتقا میابد.
هیچ گونه بقایایی روی انگور به جای نمی گذارد.
نحوه استفاده: مخلوطی یکنواخت از کربنات پتاسیم و پروچم به نسبت 2 -2.5 به 1 تهیه کرده و انگورها را دو سه مرتبه در آن فرو می کنیم، این مخلوط پوششی روی انگورها ایجاد می کند، سپس انگورها را به همان حالت قرار می دهیم تا خشک شوند.
جزئیات محصول
چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر