PROXIN 500C

درباره محصول
معرفی: این محصول ماده ای است پخش کننده,چسباننده, مرطوب کننده و امولسیون ساز.

این ماده ترکیب بی نظیری با آب,آفت کش و کودهای کشاورزیی که با آن ترکیب می شود می دهد.

باعث پخش یکنواخت محلول بر روی برگ درختان می شود.

مدت زمان تأثیر سموم و کودهای کشاورزی را زیاد می کند.
با توجه به دارا بودن ماده حلال کیتینی موجب افزایش تأثیر آفت کش های کشاورزی می شو دو حشرات موذی نظیر عنکبوت قرمز و شته نقابدار را به سهولت از بین می برد.
جزئیات محصول
چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر