Promix Ca 135

درباره محصول
معرفی: این محصول جذب کلسیم در گیاه را آسان می کند زیرا دارای شکل ترکیبی با آمینو اسیدها می باشد.
کودی جهت محلول پاشی است که از بروز مشکلات ناشی از کمبود کلسیم در گیاه جلو گیری می کند.
سبب شفافیت سیب می شود, از سوختگی گلگاه گیاهانی نظیر گوجه فرنگی، هندوانه و فلفل جلوگیری می کند.
موجب سختی میوه می شود, خاصیت انبارداری را افزایش می دهد.
به جذب دیگر ریز مغذی هادر گیاه کمک می کند.
شوری ناشی از سدیم را از بین می برد و با جایگزین شدن به جای سدیم خاک آن را آزاد نموده و آبشویی سدیم را آسان می کند.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

مجموع ازت : 8 %

ازت نیترات : 8 %

(CaO) کلسیم محلول : 13.5 %

(B) بر محلول : 0.2 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر