PolyPhos

درباره محصول
معرفی:این محصول حاوی مقادیر بالای فسفر و ازت می باشد.
سرعت نفوذ این محصول در خاک و عملکرد آن در گیاه به دلیل داشتن ازت و فرم خاص فسفر در خاک 3-4 برابر بیشتر از سایر کودهای مشابه می باشد.
در دمای پایین عملکرد فسفر در گیاه به حد پایین خود می رسد, اما دراین کود فسفر به شکل خاصی بکار رفته و در فصل سرما قابلیت جذب بالایی دارد.
PH این کود خنثی است لذا هنگام استفاده هیچ گونه آسیبی به قسمتهای حساس گیاه (برگ و گل) نمی رساند(آنتی استرس).
باعث افزایش رشد گیاه می شود و ریشه زایی را تقویت می کند.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

مجموع ازت : 10 %

ازت آمونیوم : 10 %

P2O5 فسفر محلول : 36 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر