Proxin Kalliplus

درباره محصول
معرفی:این محصول کودی است که در از بین بردن بسیاری از بیماریهای گیاهی نیز نقش دارد.(سم کود)
این محصول حاوی مقدار زیادی پتاسیم و فسفراست.
چهار برابر بیشتراز فسفات معمولی توسط گیاه جذب می شود،(دارای یون فسفید مشتق شده از اسید فسفرو)
کمیت و کیفیت محصول را بالا می برد.
فاقد پسماند است و به محیط زیست آسیب نمی رساند.
بسیاری از بیماریهای قارچی و باکتریایی را با افزایش تولید فیتو الکسین از بین می برد.
مشکل صمغ درختانرا از بین می برد.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

(K2O) پتاسیم محلول : 20 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر