Spectro Turn 46

ÜRÜN HAKKINDA
• Üre Azotunun DCDA ile kompleks halde olmasından dolayı azotun aşırı nitrifikasyonunu önler.
• Bir vejetasyon boyunca bir seferde toprağın ihtiyacı olan azotun tek seferde verilmesine imkân sağlar.
• Bitkinin ekim-dikiminden hasadına kadar tüm yeşil aksamının gelişimini arttırır.
• Uygulama miktarı azaldığından dolayı, iş gücünü, zaman kaybını ve bundan kaynaklanan gideri azaltır.
• Azot yetersizliği yaşatmaz. Kart yaprakların dökülmesini engeller. Yaşlanmayı geciktirir.
• Aşırı yıkanma ve nitrifikasyon olmadığından toplamda kullanılacak azotlu gübre kullanımının azalmasını ve uygulanan azotun toprakta kalma süresinin(70-110gün) artmasını sağlar. Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlar.
• Bundan dolayı, verim ve ürün kalitesini arttırır, kolay uygulanabilir ve Çevre kirliliğini minimize eder
• Başlık gübre (Taban altı-Ekimden hemen önce) olarak kullanılıp bir dönemlik tüm azot ihtiyacını karşılar
ÜRÜN İÇERİĞİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W

Toplam Azot : %46

Üre Azotu NH2-N : %44,9

Disiyandiamid İnhibitörü : %1,1

KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ
DİĞER RESİMLER