Spectro Turn 21

درباره محصول
معرفی: این کود محصولی فوق العاده با تکنولوژی جدید ساخت کشور ترکیه می باشد. تکنولوژیDCDA))که در این کود بکار گرفته شده است، سرعت تبدیل آمونیوم به نیترات را کاهش می دهد و باعث جذب بهتر و سریعتر ازت می شود. لذا ازت به شکل آمونیوم و با سهولت طی دوره رشد به همراه مقدار زیادی گوگرد به شکل سولفور(قابل حل در آب) جذب گیاه می شود.وجود سولفور در این کود کمک به سنتزپروتیین جهت تغذیه گیاه می کند.این کود با کاهش PH به ویژه در خاکهای قلیایی سبب جذب دیگر عناصر غذایی می شود.

آمونیوم شکلی از ازت است که گیاه تمایل بیشتری به جذب آن دارد.
DCDAسرعت تبدیل آمونیوم به نیترات را کاهش می دهد.که باعث جذب سریعتر و بهتر نیتروژن توسط گیاه می شود.
در مقایسه با نیترات و اوره سریعتر جذب می گردد.
گیاهان طی دوره رشد و گسترش خود از کمبود نیتروژن رنج نمی برند.
میوه ها درشت شده و زمان انبارداری افزایش میابد.
سازگار با محیط زیست می باشد.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

مجموع ازت : 21 %

ازت آمونیوم : 20.04 %

ازت disiyandiamide: : 0.6 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر