Spectro Turn 21

ÜRÜN HAKKINDA
• Amonyum sülfatın DCDA ile kompleks halde olmasından dolayı azotun aşırı nitrifikasyonunu önler.
• Bir vejetasyon boyunca bir seferde toprağın ihtiyacı olan azotun tek seferde verilmesine imkân sağlar.
• Uygulama miktarı azaldığından dolayı, iş gücünü, zaman kaybını ve bundan kaynaklanan gideri azaltır.
• Amonyum sülfatın içeriğinde bulunan Kükürtten dolayı toprak pH’ının düşmesine de dolaylı olarak yardımcı olur.
• Aynı zamanda Kükürt, protein sentezinde yer alarak verimi olumlu yönde etkiler
• Azot yetersizliği yaşatmaz. Kart yaprakların dökülmesini engeller. Yaşlanmayı geciktirir.
• Aşırı yıkanma ve nitrifikasyon olmadığından toplamda kullanılacak azotlu gübre kullanımının azalmasını ve uygulanan azotun toprakta kalma süresinin(70-110gün) artmasını sağlar. Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlar.
• Bundan dolayı, verim ve ürün kalitesini arttırır, kolay uygulanabilir ve Çevre kirliliğini minimize eder
ÜRÜN İÇERİĞİ

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W

Toplam Azot(N) : %21

Amonyum Azotu(NH4-N) : %20,04

Disiyandium Azotu : %0,6

KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ
DİĞER RESİMLER