Protient Cupper Plus

درباره محصول
معرفی: این کود به سرعت از طریق روزنه های برگ جذب می شود و در گیاه حرکت می کند، جلوگیری از کمبود مس به مقاومت گیاه در برابر بیماری ها و شرایط بد آب و هوایی کمک می کند.
مس فعال کننده آنزیم های ضد استرس گیاهی است.
سبب استحکام آوندهای چوبی در گیاه می شود.
به دلیل تحرک کم این عنصرکمبود آن در ابتدا در برگهای جوان دیده می شود.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

(Cu) مس محلول : 5.5 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر