Promix Combi

درباره محصول


معرفی:بیشتر عناصر ریز مغذی پیش از آنکه توسط گیاه جذب شوند, در خاک تثبیت می شوند.

این محصول مجموعه عناصر کلات شده با EDTA می باشد.
شامل عناصر ریزمغذی به صورت متعادل و با درصد بالا می باشد وبه طور کامل توسط گیاه قابل جذب است.
پرومیکس کمبی می تواند کلیه کمبودهای گیاه را برطرف کند.
با استفاده از این کود شکوفه دهی و گل دهی بهتر شده و محصول بیشتر و با کیفیت بالاتری خواهیم داشت.
برای از بین بردن نیاز گیاهان به عناصر ریز مغذی به ویژه آهن در خاکهای قلیایی توصیه می گردد.
جزئیات محصول

محتویات : W/W

(B) بر محلول : 0.02 %

(Cu) مس محلول : 1 %

(Fe)آهن محلول : 3 %

(Mn)منگز محلول : 3 %

(Zn)روی محلول : 4 %

چگونه پیاده سازی کنیم
تصاویر دیگر