کارخانه

Atatürk Mah. 217 Sokak No:15

+90 532 111 14 68

Turgutlu – Manisa

info@gmttarim.com

فروشگاه

Turgutlu – Manisa

depo@profert.com.tr

فروش و پشتیبانی فنی نماینده


شما می توانید انواع اطلاعات مربوط به محصولات ما را با شماره تماس ما دریافت کنید، شما می توانید پشتیبانی فنی با توجه به خاک و گیاه که در حال رشد هستید، دریافت کنید

مدیر بازاریابی

Murat ÖZNUR
تماس : +90 532 600 66 46

FOREIGN TRADE

E-mail
info@profert.com.tr

WhatsApp
+90 532 600 66 46
+90 532 276 10 66

منطقه اژه

Zir. Müh. Hakan ÖZDOĞAN
تماس : +90 537 065 89 88

Zir. Müh. Mustafa USLUER
تماس : +90 532 207 63 39

منطقه دریای مدیترانه

Zir. Müh. Ali AKBAŞ
تماس : +90 532 584 37 40

Zir. Müh. Mehmet DİLMAN
تماس : +90 533 556 10 59

منطقه دریایی سیاه و سفید آناتولی

Distribütör; RNAgro - Ramazan AKÖZ
تماس : +90 541 625 82 55

منطقه دریای سیاه در شرق

Distribütör; ShenKa Tarım - Ahmet KARATUT
تماس : +90 538 772 33 39

منطقه جنوب شرقی آناتولی شرق و جنوب شرقی

Distribütör; Sanagri Ltd Şti - Yusuf Yıldırım
تماس : +90 533 496 96 56

MARMARA BÖLGESİ

Distribütör; Biofert Ltd Şti - İrfan OKUMUŞ
تماس : +90 532 362 69 56

منطقه آناتولی مرکزی

Murat ÖZNUR
تماس : +90 532 600 66 46

تماس با ما