چرا PROFERT

Profertدر سال 2002 در Izmir تاسیس شد .از زمان تأسیس آن، کارخانه تولید محصولات مواد آلی و شیمیایی گیاهی و تنظیم خاک در ترکیه تولید می شود Profert .با تحقیقاتی در بخش تحقیق و توسعه ، که منجر به نوآوری و توسعه شده است در خارج از کشور و در داخل کشور نام تجاری معتبری را کسب کرده است

Profertدارای کلیه شبکه های فنی و بازاریابی در ترکیه میباشد .تولید پروفرت با افزایش انواع محصولات و به اشتراک گذاری اطلاعات و فناوری با بسیاری از شرکت ها به کشاورزی تركیه و جهانی كمك می كند

Profert با کسب رضایت کاربر نهایی (کشاورزان)به عنوان مبنای افتخار ترکیه در صنعت کشاورزی را به دست آورد .این اعتماد و ایمان همیشه باعث می شود که ما دقیق تر سخت تر وبیشتر تلاش کنیم که لایق این اعتماد باشیم.